Акція«Знайди символ щирого кохання!»

Офіційні правила(надалі – «Офіційні правила»)

Акції «Знайди символ щирого кохання!» (надалі – Акція)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Організатором Акції є ТОВ « МАЛБІ ФУДС» (надалі - Організатор). Місцезнаходження Організатора: вул. Марії Кюрі, 5 м. Дніпро, 49010

1.2. Організатором - Партнером  Акції є ТОВ « СВІТОЗАР ЛТД», Місцезнаходження : вул. Глиняна, 51а, м. Біла Церква, Київська обл., 09100 та ТОВ "ЮВЕЛІР АРТ", місцезнаходження: вул. Польова 57, с. Піщана,Білоцерківський район Київської області (надалі Організатор-партнер).

1.3. Виконавцем Акції є ТОВ «АМІ» (надалі – Виконавець) Місцезнаходження: вул. Павлівська, 29, м. Київ, 01135

1.4. Акція проводиться на всій території України, за винятком тимчасово окупованих територій України, на якій органи державної влади України тимчасово не здійснюють свої повноваження (частини Донецької та Луганської областей), АР Крим (надалі — «Територія проведення Акції») . 

1.5. Строк проведення Акції з  01 січня 2022 року та протягом строку наявності акційного товару (надалі – Акційний період) .

1.6. Під Акцією мається на увазі, що Учасник, який виконав усі умови участі в Акції, має можливість отримати від Організатора один із призів, зазначених нижче.

Акція не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу чи конкурсом, ці Правила не є публічною обіцянкою винагороди або умовами конкурсу. 

1.7. Учасниками Акції можуть стати фізичні особи, що на момент проведення Акції придбали продукцію, що приймає участь в Акції.

1.8. Участь в Акції неповнолітніх, обмежено дієздатних і недієздатних осіб здійснюється відповідно до чинного законодавства України. Організатор Акції не зобов’язаний перевіряти правоздатність та/або дієздатність Учасників Акції.

1.10. Учасник Акції̈, беручи участь у цій Акції̈, підтверджує факт ознайомлення з даними Правилами і свою повну та безумовну згоду з ними. 

1.11.Правила та умови Акції можуть бути змінені та/або доповнені Організатором, Організатором-партнером та/або Виконавцем Акції протягом усього терміну проведення Акції. Зміна та/або доповнення Правил та умов Акції можливі у випадку їхнього затвердження Організатором Акції та оприлюднення в порядку, що визначений для інформування про умови участі в Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо змінами/доповненнями до Правил.

1.12. Офіційний сайт Акції lubimov.ua

 

2. АКЦІЙНА ПРОДУКЦІЯ

В акції бере участь продукція торгової марки ТМ «Любімов»:

Цукерки Любімов в молочному шоколаді 125 г

Цукерки Любімов в молочному шоколаді 208 г

Цукерки Любімов в молочному шоколаді Асорті 225 г

Цукерки Любімов в молочному шоколаді 100 г

зі спеціальною позначкою «Акція» на упаковці.

 

3. ПРИЗОВИЙ ФОНД АКЦІЇ

3.1. Призовий фонд Акції складає:

3.1.1. Срібні підвіски, які  будуть вкладені в коробку з акційною продукцією у випадковому порядку. Загальна кількість 5 000 (п’ять тисяч) штук одного дизайну протягом всього строку Акції.

3.2. Зовнішній вигляд Призів (розмір, колір), зазначених на упаковці Акційної продукції, інтернет-сайті, на рекламних матеріалах, які будуть поширюватись Організатором/Організатором-партнером, Виконавцем Акції протягом Акційного Періоду, є художнім відтворенням і може відрізнятись від зовнішнього вигляду реальних Призів..

 

4. ПОРЯДОК УЧАСТІ В АКЦІЇ

4.1. Для участі в Акції Учаснику протягом строку проведення Акції необхідно:

4.1.1. Придбати Акційну продукцію.

4.1.2. Знайти срібні підвіски-сердечка всередині Акційних коробок.

4.1.3. Перейти на сайт Організатора-партнера акції за вказаним на коробці QR кодом, що веде на сайт svitozar.com для отримання можливості купівлі ювелірних прикрас за спеціальною ціною в період з 01.01.2022-31.03.2022

 

5. ІНШІ УМОВИ

5.1. У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення положень цих Правил, остаточне рішення приймається Організатором Акції.

5.2. Виконавець, Організатор-партнер та Організатор не несе відповідальності за неналежне виконання своїх обов’язків у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни в законодавстві, інші непідвладні контролю з боку Організатора Акції обставини. Організатор не несе відповідальності за помилки третіх осіб.

5.3. Виконавець не несе відповідальності за відповідність умов Акції вимогам законодавства України, виконання/невиконання Організатором або Організатором-партнером  умов Акції або інших вимог законодавства України під час проведення Акції. Виконавець не забезпечує надання/наявність Акційної продукції, не сплачує обов'язкові податки та збори за учасників/переможців Акці. Виконавець не несе відповідальності за якість Акційної продукції або за якість заохочень Акції. 

 

Назад к списку новостей